Jak hrát


Obecná ustanovení

- Registrace na NodPlay je pro každého, kdo má elementární respekt vůči ostatním uživatelům.
 
- Uživatelé mají zákaz jakýmkoliv způsobem se pokoušet prolamovat do zabezpečení serveru provozující webové stránky NodPlay, nebo získávat osobní údaje jiných uživatelů
 
- Uživatelé souhlasí s uveřejněním všech údajů na svém veřejném profilu, které si vyplní.

Podmínky registrace

- Kdokoliv se může na webu NodPlay registrovat zdarma. 

- Uživatel, který se chce účastnit soupeření o NodCoins musí dosáhnout   plnoletosti

- Uživatel musí při registraci vyplnit platnou a aktuální emailovou adresu z důvodu doručení potvrzovacích údajů, které jsou nutné k založení uživatelského účtu. 

- Registrací na webu NodPlay hráč stvrzuje, že si Pravidla přečetl, rozumí těmto Pravidlům, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit.

Pravidla diskuze

- Diskusní příspěvky uživatelů či jiných osob vyjadřují jejich vlastní názory. Provozovatel webu NodPlay nenese za jejich obsah žádnou zodpovědnost. 
 
- Uživatelé berou na vědomí, že uveřejnění jakýchkoli vizuálních a/nebo audiálních projevů, které jsou inzercí či reklamou; odesílání spamu, vulgárních, rasistických a dalších urážejících výrazů je zakázáno.
 
- Provozovatel webu NodPlay si vyhrazuje právo odstranit jakýkoliv příspěvek, u kterého vznikne byť jen podezřeni na porušeni uvedených pravidel. Odpovědnost uživatele, v případě vzniklé škody, tímto není dotčena. 
 

 

Pravidla účasti v turnajích a kláních

- Uživatelé berou na vědomí, že jakýkoli druh cheatování je zakázán ve všech turnajích.

- Cheatováním se rozumí manipulace se soubory, používání skriptů či jiných SW programů, které zvýhodňují hráče samotného či jeho tým na úkor soupeře.

- Prokázáním cheatování se hráč / tým vystavuje riziku, že hráč / tým bude vyloučen z probíhajícího turnaje a nebude mu umožněn start ani v dalších turnajích.

Přezdívky

- Přezdívka (nick) je dobrovolnou volbou každého uživatele a provozovatel webu NodPlay nenese odpovědnost za její obsah.

- Zakázané nicky jsou takové, které:

         1. jsou chráněny právy třetích osob a uživatel nemá písemný souhlas pro jejich použití,
         2. se podobají značkám nebo ochranným známkám, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou registrované,
         3. napodobují a/nebo napadají nicky jiných uživatelů  Jakýkoliv nick, který je urážlivý, vulgární, podněcující rasovou, či etnickou nenávist nebo je v rozporu s dobrými mravy nebo zákony zemí EU, je zakázaný. Provozovatel webu       

- NodPlay si vyhrazuje právo rozšířit, změnit nebo zrušit tento čl. V. Pravidel. Uvedené podmínky se vztahují i na jména klanů a týmů.

Pravidla turnajů

- Každý turnaj má svá přesně definovaná jedinečná pravidla, která jsou stanovena organizátorem daného turnaje před jeho startem (dále jen „Pravidla turnaje“).

- Přihlášením do turnaje uživatel vyslovuje souhlas s danými Pravidly turnaje, kterými se musí během celého turnaje řídit.

- Organizátor má právo na změnu Pravidel turnaje zejména tehdy, pokud jimi má být zkvalitněn průběh turnaje. Tuto změnu musí organizátor oznámit všem zúčastněným hráčům ihned po jejím provedení.

Pravidla pro předávání cen

- Ceny, které jsou před turnajem vyhlášeny provozovatelem webu NodPlay, nejsou soudně vymahatelné. 

- Hráč / tým porušením Pravidel ztrácí nárok na výhru, přestože jinak ve hře uspěl

- Hráči berou na vědomí, že v případě, kdy se výhra vrátí odesílateli (provozovateli webu NodPlay) z důvodu nevyzvednutí výhercem, připadne tato výhra provozovateli webu NodPlay. 

- Pokud do turnajů pořádaných na webu NodPlay vloží ceny jiní sponzoři, než sponzoři webu NodPlay, provozovatel webu NodPlay nenese žádnou zodpovědnost za případné nedodání či neodeslání výher výhercům ze strany pořadatele soutěže – dobrovolného admina. 

- Výhry jednotlivcům se posílají na adresu jednotlivce. Výhry pro týmy se posílají v jedné zásilce na adresu kapitána týmu.

- V případě různých soutěží (soutěže o hardware, počítačové hry apod.) má výherce povinnost napsat svou kompletní adresu na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo odpovědět na zprávu, který mu přijde od vedení webu ihned po vyhlášení soutěže. Pokud tak neučiní do 14 dnů od data vyhlášení vítěze, cena propadá NodPlay.

- Uživatelé berou na vědomí, že provozovatel webu NodPlay vyhlašuje vítěze veškerých turnajů a soutěží, s tím, že provozovatel webu NodPlay následně nemá povinnost kontaktovat vítěze (tzn. vítěz je oznámen na webu NodPlay aniž by musel být kontaktován). Pokud jméno vítěze nebude napsáno u článku, bude vítěz kontaktován e-mailovou zprávou. I v tomto případě platí, že musí svou kompletní adresu poslat nejpozději do 14 dnů od data vyhlášení, jinak výhra připadne provozovateli webu NodPlay.

- V případě okamžitých výzev o NodCoins jsou odměny automaticky přičteny vítězi utkání do jeho profilu

- Z účasti v soutěžích jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem soutěže, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na soutěži.

Komunikace a domluva zápasů

Discord

- Dle potvrzených termínů na stránkách nodplay.com se hráči přihlásí do mísnosti #NodPlay.com nejpozději do 5 minut do začátku utkání

- Veškerá komunikace mezi uživateli probíhá na komunikačním kanálu discord (přezdívky uživatelů se musí shodovat s přezdívkami na stránkách nodplay.com)

Zadávání výsledků

Okamžitě po odehraném zápase je vítěz (při remíze domácí) povinen zaslat výsledek zápasu na web. Výsledek se vkládá do tabulky. Poražený po každém zápase zkontroluje správnost zápisu a případné nejasnosti nahlásí (do 1 hodiny po zaslání výsledku) přes nabídku stížnost (a tím i ručí za správnost a úplnost zápisu stejně jako ten kdo výsledek zapisoval). Odměny za „okamžitou výzvu“ se ihned po odeslání výsledku automaticky připíší vítězi.

Problémy s připojením

Pokud by hra příliš lagovala již od začátku, sdělte to ihned svému soupeři (nejpozději do dvou minut od začátku utkání) a popř. založte hru na jiném serveru nebo se domluvte na odehrání zápasu v jiném termínu.
Pokud Vám hra sama spadne uprostřed utkání, založíte novou hru, (stav utkání skóre, čas, nebo kombinace dle dané hry) před vypnutím hry se připočítává do celkové výsledku).

Hry na čas: dohrává se jen nedohraný čas,
Hry na skóre: dohrává se jen do předem definovaného skóre (dle pravidel)

Pro případ, že se spojení náhle zhorší během hry a nestabilní připojení, nebo vysoký ping přetrvává, doporučujeme celé utkání nahrávat přes obs studio, či podobný nahrávací program jako důkazní materiál.

V případě nedostatečného připojení je odpovědnost podání důkazů na stěžovateli